IKEA, LGBT+ i wolność sumienia.

Co wiemy?

Fragment ogłoszenia na wewnętrznym forum IKEA — tekst tylko dla pracowników
Autorem komentarza na wewnętrznym forum IKEA jest Tomasz K — zwolniony pracownik.
 1. twierdzi on, że promowanie LGBT to ‘sianie zgorszenia’
 2. powołuje się na dwa cytaty z Biblii, które według niego potwierdzają jego poglądy

Analiza biblijna

(…) biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia, lepiej by mu było uwiązać kamień młyński u szyi i pogrążyć go w głębokościach morskich (…)

 1. Kto to powiedział?
 2. Do kogo to powiedział?
 3. W jakich okolicznościach?
 4. O czym jest rozdział z którego pochodzi ten tekst?
Przekład “Nowej Biblii Gdańskiej”
 1. Jezus mówi do swoich uczniów, że niemożliwe jest to, aby zgorszenia nie przyszły. One przyjść muszą, bo tak ma wyglądać przyszłość. Jezus mówi jednak, że źle stanie się z tym, przez którego one przyjdą (wers 17:1).
 2. Jezus sugeruje, że osoba która celowo sieje zgorszenie w zasadzie może się zabić, bo już nic lepszego jej nie spotka (wers 17:2)
 3. Zdanie “Uważajcie na siebie” sugeruje do kogo skierowany jest powyższy tekst na temat kamienia. Jezus mówi to do chrześcijan. Mówiąc prościej, cytat ten oznacza “uważaj, abyś nie stał się powodem zgorszenia innych ludzi, bo już nie będzie dla Ciebie ratunku”. Dalej Jezus tłumaczy, co należy zrobić z grzesznikiem. Trzeba go skarcić (zwrócić uwagę), a gdy okaże skruchę, trzeba darować mu winę. (wers 17:3)
 4. Dalej Jezus tłumaczy, że nawet jakby ktoś siedem razy dziennie zrobił Ci krzywdę i siedem razy przeprosił żałując, Ty (tyczy się tylko chrześcijan) masz mu odpuścić winę. (wers 17:4)

Cytat drugi

“Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, a ich krew spadnie na nich”

Ktokolwiek wierzy w zbawienie na zasadach starotestamentowych, ten wyrzeka się Chrystusa

Czy IKEA dobrze postąpiła?

TL;DR — podsumowanie dla leniwych

 1. Cytaty o które toczy się cały bój nie mają większego sensu w formie w jakiej je zaprezentowano. Są wyrwane z kontekstu
 2. Osoba która powołała się na te cytaty prawdopodobnie nawet nie rozumie ich znaczenia i kontekstu w jakim padały
 3. IKEA moim zdaniem zachowała się tak, jak powinna zachować się każda inna firma
 4. Pracownik usprawiedliwia swoje homofobiczne poglądy wyrwanymi z kontekstu cytatami twierdząc, że jego wiara każe mu tak postępować (plot twist: nie każe!)
 5. Z powyższego tekstu NIE da się wyczytać mojego stanowiska odnośnie ruchu LGBT, ponieważ tekst ten nie jest o mnie.

--

--

Człowiek żyjący i nauczający w Internecie. Publicysta, programista, admin. https://mrugalski.pl

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store